Hae tästä blogista

torstai 12. maaliskuuta 2020

Tekemällä ammattiin - oppimisympäristönä Dilakortteli

Dilakorttelissa Lahdessa käynnistyi tammikuussa ainutlaatuinen kokeilu: Suomen Diakoniaopiston (SDO) opiskelijat opiskelevat uuteen ammattiinsa tekemällä ohjaus- ja kehittämistyötä Dilakorttelissa. Tekemällä ammattiin -oppimispolku laajentaa kasvatus- ja ohjausalan oppimisympäristön luokkahuoneesta aitoihin työympäristöihin ja oikeiden asiakkaiden pariin. Opiskelijat suorittavat kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoa, nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisalaa.

Tekemällä ammattiin -oppimispolulla aloitti tammikuussa 30 innokasta oppijaa. 
Dilakortteli on Lahden Diakonialaitoksen (DILA) ja Suomen Diakoniaopiston yhteinen osallisuus-, yhteisö- ja oppimiskortteli. Korttelissa on osallisuus- ja yhteisötoimintoja kaikenikäisille: vauva- ja pikkulapsiperheille ryhmätoimintaa, nuorille mentorointia sekä nuorten työpaja Stoori ja ikäihmisille avoimia kohtaamispisteitä (Dilapisteet). Lisäksi Dilakortteli mahdollistaa erityistä tukea tarvitseville ihmisille tilaisuuksia olla osallisena ja toimia itse esimerkiksi vapaaehtoisena. Dilakorttelista käsin ohjataankin yli 350 vapaaehtoisen toimintaa, työskennellään mielenterveyskuntoutujien, vammaisten ihmisten ja myös maahanmuuttajien kanssa. Dilakorttelin erilaiset toiminnot voidaan opinnollistaa oppijoiden työvaltaiseksi oppimisympäristöksi - juuri siitä tekemällä ammattiin -oppimispolussa on kyse.
Dilakorttelissa pääsee oppimaan kaikenikäisten ihmisten parissa.
Tekemällä ammattiin -oppimispolulla opiskelee hyvin eri-ikäisia oppijoita, suoraan peruskoulutusta ammatilliseen koulutukseen jatkaneita 16-vuotiaita sekä jo työelämässä olleita vanhempia alanvaihtajia. Tänä keväänä oppijat opiskelevat 12 viikkoa Dilakorttelissa, jonka jälkeen he siirtyvät työelämässä tapahtuvaan oppimiseen muille työpaikoille Dilakorttelin ulkopuolelle. Syksyllä sitten tekemällä ammattiin -oppimispolku jatkuu taas Dilakorttelissa.

Opettajan näkökulmasta tekemällä ammattiin -oppimispolku antaa opiskelijalle  käytännön valmiuksia ohjaustyöhön. Se tuo opiskelijoille uudenlaisen mahdollisuuden hyödyntää tiimioppimista omassa koulutuksessaan sekä soveltaa tiimioppimisen menetelmiä osana ammatillista työskentelyään. He pääsevät harjoittamaan ohjaustaitojaan käytännön työtilanteissa. Opiskelijalla on mahdollisuus kehittää jo olemassa olevia vahvuuksiaan ja löytää uusia puolia itsestään menemällä mukavuusalueensa ulkopuolelle. Koulu sekä käytännön ohjaustyö yhdistyvät kokonaisuudeksi, joka tuo teoriatiedon konkreettisella tavalla osaksi käytännön työtä. Dilakorttelin ulkopuolella tapahtuva työssäoppimisjakso laajentaa entisestään opiskelijoiden mahdollisuuksia tutustua alan erilaisiin työtehtäviin ja tehdä omaa osaamistaan tunnetuksi.

Kirjoittajat:
Anne-Maria Karjalainen, diakoniajohtaja, Lahden Diakonialaitos
Päivi Ketola, lehtori, Suomen Diakoniaopisto


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti