Hae tästä blogista

tiistai 15. tammikuuta 2019

Ikääntyminen ei ole vain numeroita

Tutkimukset osoittavat, että politiikassa puhe hyvinvoinnista onkin usein puhetta rahasta (mm. Karjalainen, Luodonpää-Manni, Laippala 2017). Poliittisessa retoriikassa puhe kansalaisten hyvinvoinnista kääntyy lähes aina puheeksi Suomen valtion hyvinvoinnista ja  kilpailukyvystä (mm. Saarinen, Salmenniemi & Keränen 2014). Saamme usein nähtäväksemme myös tilastoja, jotka kertovat siitä, minkälaisia taloudellisia haasteita ikääntyminen aiheuttaa Suomen taloudelle. 

Talouspuheen vastapainoksi oli virkistävää keskustella ikääntymisestä myös muista näkökulmista Lahden Diakonialaitoksella järjestetyssä D-areenassa 11.1.2019. D-areena oli osa Keski-Lahden seurakunnan piispantarkastusta. D-areenalla kohtasivat piispa delegaatioineen, seurakunnan ja DILAn työntekijät, vapaaehtoiset ja kunnan virkamiehet. 
Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo (kolmas oikealta) keskustelemassa D-areenalla Lahden Diakonialaitoksella.
Lahden Diakonialaitoksen visio on, että "jokainen on ihmisenä kohdattu". Olemme jo 10 vuoden ajan kehittäneet vapaaehtoistoimintaa Lahden alueella, jotta lapsiperheet, nuoret, ikäihmiset ja erityistä tukea tarvitsevat pääsisivät osalliseksi hyvistä, inhimillisistä kohtaamisista. Piispa Matti Repo oli erityisen vaikuttunut siitä, että Lahden seurakuntien ja Lahden Diakonialaitoksen koordinoimana alueella toimii jopa 1300 vapaaehtoista. Vapaaehtoistoiminnan myötä voidaan lievittää yksilöiden kokemaa inhimillistä kärsimystä vähentämällä yksinäisyyden kokemuksia, mahdollistamalla osallisuuden ja joukkoon kuulumisen tunnetta. Vapaaehtoiset muodostavat myös keskenään tiiviin yhteisön, joka lisää heidän hyvinvointiaan.
Lahden Diakonialaitoksen toimitusjohtaja Tiina Mäkelä keskustelemassa DILAn vapaaehtoistoimintaa koordinoivien Kaisa Rikkosen ja Anna Lappalaisen kanssa.Väestön ikääntymisellä on Suomessa myös taloudellisia vaikutuksia, sitä ei kannata kieltää. D-areenalla Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymän ikääntyneiden palveluiden kehitysjohtaja Anu Olkkonen-Nikula kertoi, että Päijät-Hämeen alueella kulut kasvavat vuosina 2018-2040 yhteensä noin 85 miljoonaa euroa vuoden 18 tasoon nähden. Diakoniatyö voi haastaa ja kannustaa meitä kaikkia kantamaan vastuuta omista läheisistään - ja vapaaehtois- ja yhteisötoiminnan kautta myös vähän kaukaisimmista läheisistäänkin. 

Kuvassa vasemmalta: Lahden seurakuntayhtymän diakonian ja sairaalasielunhoidon johtaja Petri Määttä, Lahden Diakonialaitoksen toimitusjohtaja Tiina Mäkelä, ikääntyneiden palveluiden kehitysjohtaja Anu Olkkonen-Nikula, Lahden Diakonialaitoksen diakoniajohtaja Anne-Maria Karjalainen, Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo ja Keski-Lahden seurakunnan kirkkoherra Miika Hämäläinen.
Lähteet: 
Karjalainen, A-M.; Luodonpää-Manni, M. & Laippala, V. 2017. Hyvinvointivaltio ja kielitietoisuus: Hyvinvoinnin diskurssit neljän suurimman puolueen eduskuntavaaliohjelmissa. 

Saarinen, A., Salmenniemi, S. & Keränen H. 2014. Hyvinvointivaltiosta hyvinvoivaan valtioon. Hyvinvointi ja kansalaisuus suomalaisessa poliittisessa diskurssissa.