Hae tästä blogista

lauantai 29. elokuuta 2020

Yritykset ja kolmas sektori: Hyviä tekoja yhteisvoimin

Lahden Diakonialaitos on monille paikallisille tuttu vapaaehtoistoiminnan kautta tehtävistä hyvistä teoista. Diakoniatyön perustehtävämme on tavoittaa heitä, jotka uhkaavat jäädä muun avun ja tuen ulkopuolelle.  Vapaaehtoistoiminnan lisäksi on muitakin auttamisen keinoja. Yritysyhteistyöllä mahdollistetaan esimerkiksi hyvinvointia lisääviä elämyksiä ja palveluita yksinäisille iäkkäille tai tuotteita nuorille ja lapsiperheille.

Yksityinen ja kolmas sektori voivat tehdä saumattomasti hyvää yhdessä. (Kuva: pixabay)

 

Yritys voi osallistua hyvän tekemiseen myös mahdollistamalla työntekijöilleen Diakonialaitoksen vapaaehtoisena toimimisen. Vapaaehtoistoiminta voi olla esimerkiksi lyhytkestoista pop up -toimintaa tapahtumassa tai tilaisuudessa. Auttaminen voi kohdistua yksilöön tai ryhmään. Diakonialaitoksen työntekijät järjestävät myös työhyvinvointia edistäviä virkistyspäiviä. Ohjelmasuunnittelussa huomioidaan turvallinen osallistuminen.

Aineellista hyvän tekemistä edustaa yksinäisille iäkkäille suunnattu Kotikummit-toiminnan Elvin ja Einarin elämyskahvit -hyvinvointilahjakortti. Esimerkiksi Stala Oy:n lahjoittamalla Elvin ja Einarin Hopeinen Kuu -lahjakortilla tarjottiin alku vuodesta 2020 iäkkäille kotiin viety musiikkiesitys sekä herkkukahvit. Tämän lahjoituksen avulla lisättiin musiikkiesityksen kotiinsa saaneiden iäkkäiden hyvinvointia mm. kulttuurielämyksen ja sosiaalisen kanssakäynnin keinoin.

Hyvän tekemisen keinot ja väylät puhututtavat. Tällä hetkellä ihmisiä näyttää kiinnostavan juuri iäkkäiden auttaminen esimerkiksi ruoka-apua tarjoamalla. Ruoka-avun rinnalla on kuitenkin toinen jälleen otsikoissakin pyörinyt teema. Hetki, jota elämme, on omiaan lisäämään yksinäisyyttä ja apuamme yksinäisyyden lievittämisessä tarvitaan keinolla, jos toisella. Apua tarvitaan yhä myös muualla maailmassa. Esimerkiksi Diakonialaitoksen Romanian lapsille lähettämät vaatteet tulevat tarpeeseen ja huovista saa lämmikettä talveksi. Mitä enemmän pystymme auttamaan, sen parempi. Olkaamme siis luovia auttamisen keinoja pohtiessamme ja solmikaamme avoimin mielin kumppanuuksia niiden auttamiseksi, jotka ovat vaarassa jäädä yhteiskunnan ulkopuolelle. 

Teksti: Hanna Sinkko, projektityöntekijä, KotiKummit -projekti, Lahden Diakonialaitos

maanantai 13. heinäkuuta 2020

Korona-aika osoitti kolmannen sektorin joustavuuden ja nopean regointikyvyn

Tuore sosiaalibarometri kertoo, että kolmas sektori on korona-aikana osoittanut joustavuutta erityisesti heikoimmassa asemassa olevien auttamisessa. Sosiaalibarometrin mukaan kolmas sektori on toiminut nopeasti ja ketterästi ja osoittanut aitoa auttamisen halua. Kunnissa on käynnistetty uusia toimintamuotoja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, samoin työvoima-, sosiaali- ja terveyspalveluissa ollaan tyytyväisiä innovatiiviseen yhteistyöhön kolmannen sektorin toimijoiden ideoimana.

Lisäksi Heikki Hiilamo, Sakari Karvonen ja Lars Leeman tuovat blogikirjoituksessaan esiin, että sosiaalibarometri osoitti väestön kokonaishyvinvoinnin parantuneen koronakeväänä - ei heikentyneen, vaikka tutkijat odottivat, että niin olisi käynyt. Ei tiedetä tarkkaan miksi näin tapahtui, mutta on esitetty arvioita, että ihmisillä oli keväällä enemmän aikaa olla yhdessä samassa taloudessa asuvien kanssa, mikä saattaisi lisätä hyvinvointia. Myös etätyö on voinut tuoda suotuisia hyvinvointivaikutuksia, kun kiirettä oli mahdollisesti vähemmän.

Keväällä 2020 Lahden Diakonialaitoksen diakoniapalvelutkin työskenteli pääasiassa etänä ja verkkoyhteyksien kautta. Myös työpajakoiramme Justiina siirtyi etätöihin.


Lahden Diakonialaitoksen diakoniapalveluissa tunnistan myös tapahtuneen nopean, ketterän ja joustavan siirtymisen poikkeusoloihin maaliskuusta alkaen. Meillä se tarkoitti digi- ja joustavuusloikkaa verkko- ja etätyöskentelyyn: pystyimme palvelemaan työpajanuoria verkkovalmennuksen avulla. Odottavien äitien Hoivaa ja leiki -ryhmät toteutettiin TEAMS-yhteyden kautta. Myös pikkulapsiperheitä ja ikäihmisiä tavoitettiin uusin välinein ja keinoin. Tilanne oli varmasti uusi meille kaikille ja usealle myös todella pelottava. Valitettavasti osa ihmisistä jäi myös täysin yksin - ketterät työntekijät tai naapuri- ja ystäväapu ei tavoittanut kaikkia. Osalla ihmiskontaktit saattoivat loppua kokonaan, mikä on todella vahingollista ihmisen hyvinvoinnille. Mahdollisten tulevien korona-epidemiaryöpsähdysten aikana näin ei saisi enää tapahtua.

Tutkimusprofessori Heikki Hiilamo toteaa, että "Kolmannella sektorilla on edelleen ratkaisevan tärkeä rooli heikoimmassa asemassa olevien ihmisten toimeentulon ja ihmisarvoisen elämän edellytysten turvaamisessa." (https://thl.fi/fi/-/sosiaalibarometri-2020-korona-vahvisti-kolmannen-sektorin-roolia-viranomaistoiminnan-kumppanina). Tähän on helppo yhtyä ja se on tulevaisuudessakin meidän DILAn diakoniapalveluiden tavoite: tukea heitä, jotka uhkaavat jäädä yhteiskunnassa muun avun ja tuen ulkopuolelle, yksin ja syrjään.

Anne-Maria Karjalainen
diakoniajohtaja
Lahden Diakonialaitos

maanantai 18. toukokuuta 2020

Yhteisökärpänen alkaa pörrätä elokuussa!

Lahden Diakonialaitos ja Lahden kaupunki käynnistävät yhteistyössä Kärpäsen alueella uuden yhteisökärpänen -toiminnan 1.8.2020 alkaen.

Yhteisökärpänen on työntekijä, joka tapaa ihmisiä heidän arkiympäristöissään. Yhteisökärpäsen voi tavata kaupassa, kioskilla, kuppilassa, kirjastossa – siellä missä ihmiset liikkuvat. Yhteisökärpänen keskustelee ja kuuntelee alueen asukkaita ja esimerkiksi yrittäjiä ja lähtee yhdessä heidän kanssaan kehittämään alueelle uusia osallisuutta lisääviä toimintamuotoja ja tekemistä.

Yhteisökärpänen toiminnassa yhdistetään Kärpäsen alueen ihmisiä ja toimijoita ja luodaan yhteisöllisyyttä.

Yhteisökärpänen -toiminnassa lähdetään liikkeelle yhdessä Kärpäsen alueen ihmisten kanssa. Hankkeessa emme kehitä toimintaa heidän puolestaan, vaan yhdessä heidän toiveisiinsa vastaten. Yhteisökärpänen vastaa lapsiperheiden, ikäihmisten ja työttömien tuen tarpeeseen ja lievittää yksinäisyyttä, kohtaa niitä asioita, joita Kärpäsen alueella on tunnistettu. Tavoitteena on lisätä alueen asukkaiden hyvinvointia ja kokeilla uudenlaista toimintamallia yhteisön osallisuuden lisäämiseksi.

Yhteisökärpänen on Lahden Diakonialaitoksen ja Lahden kaupungin yhteinen alueellinen kehittämisprojekti ajalle 1.8.2020-31.7.2021, jonka Lahden kaupungin osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto hyväksyi 29.4.20 kokouksessaan.

Yhteisökärpäseen haetaan nyt yhteisökehittäjää! Lisätiedot työsuhteesta ja rekrytoinnista löydät klikkaamalla tästä.

Lisätietoja yhteisökärpäsestä: Anne-Maria Karjalainen, diakoniajohtaja, Lahden Diakonialaitos 

torstai 30. huhtikuuta 2020

Kriisiaikana keskeisintä on päätöksentekokyky


Tänä keväänä on ainakin itsestäni tuntunut siltä, kuin maailma olisi kääntynyt ylösalaisin. Koronavirusepidemia on pyyhkäissyt yhteiskuntamme yli voimalla muuttaen kertaheitolla tapamme viettää vapaa-aikaa, tehdä työtä sekä johtaa. Tilanne on tehnyt näkyväksi niin yhteiskuntamme heikkouksia kuin sen suurimpia vahvuuksia. Johtajille ja esimiestyötä tekeville tilanne saattaa näyttäytyä kaksijakoisena: kaikki tuntuu kaoottiselta, mutta itse pitäisi pysyä selkeänä, keskitien löytäminen saattaa olla vaikeaa, yhtä oikeaa tapaa toimia ei tunnu olevan, työ on jatkuvaa asioiden punnintaa ja pohdintaa. Vastaavasta kriisistä on tuskin monella kokemusta, mutta eteenpäin olisi kuitenkin päästävä. Miten se oikein onnistuu? Millaisia ominaisuuksia johtajalta vaaditaan kriisissä?

Poikkeusoloissa on kaikesta huolimatta tärkeää pystyä tekemään päätöksiä.
Haastattelin Lahden Diakonialaitoksen diakoniajohtaja Anne-Maria Karjalaista sekä toimitusjohtaja Tiina Mäkelää kriisijohtamiseen liittyvistä ajatuksista ja teemoista. Yhteisöharjoittelijana yksi työtehtävistäni on perehtyä ja tutustua erilaisiin johtamiskäytänteisiin ja johtamistyöhön yleensä, joten olin tästä haastattelusta varsin innoissani. Erityisen kiinnostunut olin kuulemaan Anne-Marian ja Tiinan ajatuksia liittyen kriiseistä selviämiseen. Haastattelun perusteella kriisissä johtamisen tärkein elementti on tiivistettävissä kahteen sanaan: Katse horisontissa! 

Horisonttiin katsomisella Anne-Maria ja Tiina tarkoittavat eräänlaisen toivon elementin läsnäoloa. Johtamista ei voi tehdä, jos uskoa vaikeuksista selviämiseen ei löydy. Pidetään optimistinen näkökulma tulevaisuuden suhteen ja tehdään se, mitä pystytään. Pelkkä horisonttiin keskittyminen ei kuitenkaan yksin riitä ohjaamaan laivaa satamaan, vaan siihen tarvitaan muutakin. Voisi ajatella niin, että horisonttiin kiinnittyminen vaikuttaa kaikkien muiden (kriisiajan) johtamistekojen taustalla.

Kriisin keskellä ison kuvan katsominen on ensiarvoisen tärkeää. Puhutaan niin sanotusta helikopteri-perspektiivistä: vaikka tieto on epämääräistä ja sitä on paljon, johtajan tulisi osata erottaa tärkeä informaatio ja seuraukset vähemmän tärkeämmistä. Kriisijohtaminen on riskianalyysiä, jossa jatkuvasti muuttuvan tiedon puitteissa on osattava ja ennen kaikkea uskallettava tehdä ratkaisuja. Päätöksentekokyky on välttämätön ominaisuus johtajalle. Erityisen tärkeää se on kriisitilanteen aiheuttamassa ristipaineessa, jossa muuttuvaa informaatiota ja kysymyksiä eri suunnilta saattaa tulla jatkuvalla syötöllä. Johtajan tulisi osata suodattaa informaatiotulvasta olennaisin ja esittää se rauhallisella ulostulolla. 

Kriisijohtaminen näyttäytyy haastattelun perusteella kokonaisuutena, joka muodostuu monesta osatekijästä. Tässä tekstissä nostin esiin teemoja, jotka toistuivat keskustelussa. Haasteista ja vaatimuksista huolimatta haastattelun pohjavire on toiveikas. Katse horisontissa, optimistisella asenteella ja jämäkällä otteella. Onko tuolla jo maata näkyvissä? 

Kirjoittaja: Kiia Lehtinen, yhteisöharjoittelija, Lahden Diakonialaitos