Hae tästä blogista

torstai 4. tammikuuta 2018

Strategia - mikä se on ja onko siitä mitään hyötyä?


"Strategia tarkoittaa suunnitelmaa, jolla pyritään saavuttamaan tavoiteltu päämäärä."

Kun aloitin tehtävässäni Lahden Diakonialaitoksen diakoniajohtajana viime elokuussa, oli päätettävä mistä ja miten diakoniapalveluiden muutosjohtamisen aloittaisi. Oli alettava näkemään näkyjä - näkyjä siitä miltä Diakonialaitoksen diakoniapalvelut tulisivat näyttämään viiden vuoden kuluttua. Konkreettisesti tämä tarkoitti strategiatyöhön tarttumista. Asetin tavoitteeksi, että uusi diakoniastrategia valmistuu vuoden 2017 lopppuun mennessä ja se tulee olemaan kartta diakoniapalveluissa tehtävälle työlle seuraavat viisi vuotta.

Ensiksi oli määriteltävä ja selkiytettävä mitä meille tarkoittaa diakonia:Mitä diakonia tarkoittaa Diakonialaitoksella?
Diakonia tarkoittaa diakonialaitoksella dialogisten, osallistavien ja aktiivista kansalaistoimintaa tukevien toimintamallien kehittämistä heille, jotka jäävät muun avun ulkopuolelle. Ensimmäinen haaste on löytää nämä ihmiset. Tulevan viiden vuoden aikana kehitämme menetelmiä heidän tavoittamisekseen.
Diakoniastrategian ytimessä on löytää ne ihmiset, jotka jäävät yhteiskunnassa syrjään, vaille apua.
Strategiatyö eteni viime syksynä aktiivisessa vuorovaikutuksessa erilaisten verkostojen kanssa. Järjestimme kaikille lahtelaisille avoimen "Haluatko tehdä hyvää"-työpajan, konsultoin muita järjestötoimijoita, järjestin työntekijöilleni kehittämistyöpajan ja keskustelin johtoryhmän jäsenten kanssa heidän näkemyksistään diakoniapalveluihin. Tältä pohjalta syntyi diakoniastrategian kuusi kärkihanketta: 

  
Lahden Diakonialaitoksen diakoniastrategian kuusi kärkihanketta vuosille 2018-2022.
Kärkihankkeiden kautta pystymme pääsemään tavoitteeseemme eli saamaan niiden äänen kuuluville, joita emme muuten yhteiskunnassa juuri kuulisi. Esimerkiksi Hyvän tekemisen pankki tulee olemaan uusi ja erilainen mahdollisuus lahtelaisille kantaa vastuuta lähimmäisistään luotettavalla tavalla.
Strategia on nyt valmis ja olemme jo hakeneet ja saaneet hanke- ja projektirahoitusta sen kärkihankkeiden toteuttamiseen. Strategian visualisoi upea kuvittaja Linda Saukko-Rauta - kuvituksen kautta strategian ydinasioita on ilo esitellä yhteistyökumppaneille ja asiakkaillemme.

Nyt haasteeksi jää strategian elävänä pitäminen. Ohjaahan se oikeasti työtämme ja osammeko palata siihen tarpeeksi usein ja oikeissa kohdin? Palataan blogissakin tähän asiaan vuoden edetessä!