Hae tästä blogista

perjantai 16. marraskuuta 2018

Virastoon mennään kengät jalassa - meille tullaan kuin kotiin, sukkasillaan

Meiltä diakoniapalveluiden henkilöstöltä kysytään usein, että miten tekemämme työ eroaa sosiaalitoimiston tai muun julkisen sektorin tekemästä työstä. Lähtökohtahan pitäisi molempien työssä olla sama: vaikeaan ja kuormittavaan elämäntilanteeseen joutunut ihminen saa tukea ja pääsee elämässään eteenpäin. Käytännössä kuitenkin usein kuntien ja seurakuntienkin tekemä työ eroaa melkolailla meidän säätiöiden toiminnasta. Toimimme osittain eri lainsäädännön alla, vaikka esimerkiksi vaitioloon ja tasa-arvoiseen kohteluun liittyvät lait säätelevät kaikkien toimintaa.Diakoniapalveluiden tiloissa on kiinnitetty erityistä huomiota viihtyisyyteen ja tilojen esteettisyyteen.

Lahden Diakonialaitos on määritellyt toimintansa missioksi hyvän elämän puolesta ja visioksi, että meillä jokainen on ihmisenä kohdattu. Kohtaamisen taito tarkoittaa meillä sitä, että jokaiselle asiakkaalle on aikaa ja jokainen tulee kohdatuksi vahvuuksistaan käsin. Toimitiloissamme tämä näkyy viihtyisyytenä, jopa kodinomaisuutena. Meillä liikutaan sukat jalassa ja aina on tarjolla kuppi kuumaa ja pientä syötävää - vieraanvaraisuus on käyntikorttimme.  Myös työntekijöiden luovuudelle on aikansa ja paikkansa: itse vaikutuin esimerkiksi Särö-vapaaehtoistoimintamme tavasta kerätä palautetta. Kuten alla olevasta kuvasta näkyy, palautetta pääsee antamaan hyvin luovalla tavalla.
Palautetta voi kerätä näinkin: toiminnassa mukana ollut tiputtaa palauterasiaan mielipidettään vastaavan kuvakortin.
Työntekijämme toteavat usein, että me Diakonialaitoksella saamme tehdä töitä iloisten asioiden parissa. Viranomaistyö esimerkiksi sosiaalitoimistossa pitääkin sisällään laajemman toiminta- ja tunnekirjon: lastensuojelussa ollaan tekemisissä huostaanottojen ja pakottavan lainsäädännön kanssa tai tehdään ihmisen talouteen suoraan vaikuttavia toimeentulotukipäätöksiä. Me Diakonialaitoksella sen sijaan toimimme ennaltaehkäisevän työn, osallisuustyön ja ihmisten voimavarojen esiintuomisen toimintakentällä. Osallisuus on Dilakorttelissa tekemistä: jokainen pääsee toimimaan omista vahvuuksistaan käsin. Esimerkiksi 12.12. tulossa oleva joulupiha on tuettujen vapaaehtoistemme käsialaa. Vapaaehtoiset eivät vain ole mukana suunnittelussa, vaan he tekevät tapahtuman, me työntekijät tarjoamme puitteet, tuen, rohkaisun ja kannustuksen. Sanomattakin on selvää, että kun pääsee itse tekemään ja toimimaan, syntyy väkisinkin onnistumisen kokemuksia. Ja mikään ei kuntouta ja voimista ihmistä niin, kuin positiivinen palaute omasta tekemisestään.

Miltä sinusta tuntuu tänään? Bongaa tunnetilaasi kuvaava kortti.

Kun puhutaan vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista tai osallisuus- ja yhteisötyöstä, törmää joskus vähätteleviin asenteisiin ja toiminta on ehkä joidenkin mielestä pelkkää puuhastelua. Lahden Diakonialaitoksen tekemä hyvinvointityö on kaikkea muuta kuin puuhastelua: työntekijämme ovat korkeakoulutettuja, vankan työkokemuksen omaavia osaajia, ja he tekevät työtään hyvin ammatillisesti. Se, että esimerkiksi sosiaalisia tilanteita pelkäävä, mielenterveyden haasteista kärsivä nuori rohkaistuu toimimaan vapaaehtoisena ikäihmisen ystävänä, ei tapahdu itsestään, vaan vaatii rautaista ammattitaitoa.