Hae tästä blogista

perjantai 8. maaliskuuta 2019

Miten tavoittaa heidät, jotka jäävät muun avun ulkopuolelle?

Lahden Diakonialaitoksella järjestettiin D-areena 6.3. osana Diakonialaitoksen 150-vuotisjuhlavuoden tapahtumia. Tällä kertaa kokoonnuimme yhteen teemalla Osallisena elämässä - lahtelaiset kertovat:

D-areena alkoi upealla valokuvanäyttelyllä, jonka ovat toteuttaneet LAMK:n valokuvauksen opiskelijat. Opiskelijat valokuvasivat talven aikana lahtelaisten arkea, sen eri sävyjä, elämäntilanteita ja tapahtumia. Kuvat kertovat ajoittaisesta yksinäisyydestä, hoivan tarpeesta, kohtaamisista ja erilaisista elämäntilanteista. Kuvien avulla heräteltiin D-areenaan osallistuneita keskustelemaan kahdesta kysymyksestä: Miten Diakonialaitos voisi tavoittaa heidät, jotka jäävät muun avun ulkopuolelle? Kun tavoitamme yhteiskunnan syrjässä olevia ihmisiä, miten parhaiten kuulisimme heitä?

D-areenassa on kyse dialogista - parhaiten toisten kohtaaminen ja dialogisuus toteutuu, kun istutaan ympyrään, jossa kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus saada äänensä kuuluviin.
D-areenassa oli läsnä Diakonialaitoksen diakoniapalveluiden henkilöstö, LAMK:n valokuvaajaopiskelijat sekä muutamia yhteistyökumppaneita. Keskustelu pienryhmissä oli vilkasta - keskustelua tuntui virittävän erityisesti se, että paikalla oli eri-ikäisiä ihmisiä. Nuoret nostivat esiin esimerkiksi sen, että jos Diakonialaitos haluaa tavoittaa nuoria ihmisiä, tulee panostaa nettikohtaamisen kehittämiseen. Tämä ei tee tarpeettomaksi kehittää kasvokkain tapahtuvaa kohtaamista ja mahdollistaa live-tapaamisia, mutta on oleellinen tulevaisuuden kohtaamistyön näkökulma.

D-areena kokosi yhteen eri-ikäisiä lahtelaisia käymään yhteistä dialogia.
D-areenassa keskusteltiin paljon myös kielenkäytön merkityksestä: miten sanoittaa vaikeita asioita kuten köyhyys, huono-osaisuus, yksinäisyys, syrjäytyminen? Miten asioista pitäisi puhua ja voiko asioista puhua suoraan? Diakoniatyössä kohtaamme vakaviakin ongelmia kuten väkivaltaa, nälkää, taloudellista hätää, ylisukupolvista ja periytyvää pahaa oloa. Tilastot kertovat, että esimerkiksi lapsiköyhyys on kolmiskertaistunut Suomessa vuodesta 1995 vuoteen 2007. Tutkimusten mukaan sikiö- ja vauva-aikana koettu köyhyys ulottuu aikuisuuteen ja vanhuuteen ja voi aiheuttaa ns. toksista, myrkyllistä stressiä. Huoli toimeentulosta heikentää vanhemmuutta. Diakoniatyössä me emme voi vaieta näistä asioista, vaan on Diakonialaitoksen tehtävä puhua yhteiskunnassa tällaisista teemoista - puheen pitää kuitenkin tapahtua yleistyksiä välttäen ja ihmisiä kunnioittaen.

D-areenalla pohdittiin mm. sitä, millä sanoilla vaikeista asioista olisi parasta puhua.
Lahden Diakonialaitos jatkaa keskustelua syksyllä Osallisena elämässä -luentosarjan merkeissä. Luentosarja tullaan toteuttamaan Dilakorttelissa - ole kuulolla ja tule mukaan jatkokeskusteluihin!

Ps. Mikä on D-areena?
D-areena on meidän kaikkien areena: tapahtuma ja tila, jossa on mahdollisuus tulla kuulluksi ja kuunnella muita. D-areenalla keskustellaan yhteiskunnallisesti tärkeistä asioista muita kunnioittaen ja kenties omia ajatuksia tuulettaen. D-areenalla ei etsitä yhteisymmärrystä, mutta ymmärretään yhdessä. D-areenan keskiössä ovat yhteiskunnassa kulloinkin esillä olevat, ihmisiä puhututtavat ja pohdituttavat asiat. Mikään  aihealue ei ole D-areenalle vieras tai kielletty.