Hae tästä blogista

tiistai 12. marraskuuta 2019

DILA perustaa Arvojohtamisen koulun


Haku Arvojohtamisen kouluun on päättynyt ja valitsimme korkeakouluharjoittelijaksi teologian opiskelija Kiia Lehtisen Helsingin yliopistosta. Tervetuloa töihin DILAan Kiia!

Lahden Diakonialaitos käynnistää 1.1.2020 arvojohtamisen koulu -ohjelman. Ohjelman tavoitteena on lisätä nuorten korkeakoulutettujen osaamista kolmannella sektorilla tehtävän toiminnan johtamisesta ja kehittämistyöstä. Toiseksi tavoitteena on DILAn toimintojen kehittäminen yhdessä nuorten kanssa ja heidän osaamisensa hyödyntäminen DILAn toimintojen uudistamisessa.

Arvojohtamisen koulu -ohjelman tavoitteena on taata kolmannen sektorin johtamis- ja kehittämisosaaminen tulevaisuudessakin.

Ohjelman toteutuksesta päätetään vuodeksi kerrallaan. Vuonna 2020 ohjelmaa toteutetaan käytännössä palkkaamalla vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen alle 29-vuotias korkeakouluopiskelija. 

Vuoden 2020 painopisteenä on arvojohtamisen koulu -ohjelman rakenteen ja sisällön kehittäminen ja pilotointi. Harjoittelija tutustuu kolmannen sektorin johtamis- ja kehittämistyöhön. Harjoittelija laatii yhdessä Lahden Diakonialaitoksen toimitusjohtajan ja diakoniajohtajan kanssa Arvojohtamisen koulu -käsikirjan, missä määritellään tarkemmin ohjelman tavoitteet ja sisältö. Lisäksi vuoden 2020 työskentelyssä painottuvat Dilakorttelin kehittäminen yhteisö- ja osallisuuskorttelina (ml. oppimiskorttelikehittäminen yhdessä Suomen Diakoniaopiston Lahden kampuksen kanssa), verkostojen johtaminen Lahden alueella, uusien hankeavausten työstäminen yhdessä diakoniajohtajan kanssa sekä viestinnän kehittämisen johtaminen.

Mikäli olet alle 29-vuotias korkeakouluopiskelija ja sinua kiinnostaa kehittää osaamistasi kolmannen sektorin kehittäjänä ja johtajana, olet etsimämme henkilö! Vaadimme sinulta kehittämisintoa, erinomaisia vuorovaikutustaitoja, kykyä heittäytyä uusiin tilanteisiin ja ennen muuta uuden oppimisen paloa. Lisäksi vaadimme sinulta erinomaista sosiaalisen median tuntemusta ja käyttöosaamista.

Lisätietoja (mm. työaika ja palkkaus): https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/10163796?searchPhrase=lahden%20diako&&&announced=0&leasing=0&&&&english=false&sort=1

Hakemus, CV ja lyhyt (max 2 min) esittelyvideo hakijasta lähetetään osoitteeseen anne-maria.karjalainen@dila.fi.
Rekrytointihaastattelut toteutetaan viikoilla 48 ja 49.