Hae tästä blogista

maanantai 20. elokuuta 2018

Tuettu vapaaehtoistoiminta – voimaa yksilön tulevaisuuteen


Elämän synkkien käännekohtien ja voimavaroja kuormittavien tilanteiden vaikutukset meihin ihmisiin ovat ilmiselviä. Esimerkiksi työttömyys voi pahimmillaan halvaannuttaa ihmisen toimintakyvyn. Työelämän ulkopuolella olon pitkittyessä ihminen jää paitsi työn tekemisen tarjoamista onnistumisen kokemuksista, työpaikan sosiaalisista verkostoista ja mahdollisesti myös elämän merkityksellisyys alkaa hämärtyä. On mahdollista, että toimeentulon menettämisen lisäksi työtön kokee olevansa tarpeeton, yhteys yhteiskuntaan on vaarassa katketa.
 
Elämän tummat varjot ovat monille arkipäivää ja niiden voima eristää ihmiset yhteiskunnan rajapinnasta. Lahden Diakonialaitoksella on kehitteillä ESR-rahoituksella uusi osallisuuden muoto, jonka tavoitteena on vapaaehtoistoiminnan keinoin tarjota ihmisille mahdollisuus kiinnittyä jälleen yhteiskuntaan. Kehitämme tuettua vapaaehtoistoimintaa, joka tarjoaa yhteiskunnassamme jokaiselle mahdollisuuden osallistua itselleen mielekkääseen toimintaan, josta voi tallettaa sisimpäänsä uusia kokemuksia, iloa ja onnistumisia. Onnistumisten kokemusten kautta, osallisuuden lisääntyessä ja ammattilaisen tukiessa vapaaehtoisuuden prosessia pystytään samalla rakentamaan henkilökohtainen työllistymisen polku osallistujalle.


Tuetun vapaaehtoistoiminnan hankkeella haluamme vahvistaa yksilöä tuntemaan osaamisensa ja osallistumisensa arvokkaaksi ja korvaamattomaksi. Kokemuksella haluamme vahvistaa yksilön osallisuutta ja ymmärrystä siitä, että hauraammillakin voimavaroilla voi olla mukana yhteisöllisessä toiminnassa. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistamilla kokemuksilla omien tulevaisuuden unelmien tavoittelu onnistumisten ja rohkeuden siivin tuntuu usein helpommalta.

Vapaaehtoistoiminnan, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksissa, saa vahvistua siinä ajatuksessa, että omissa unelmissa siintävä tulevaisuus on saavutettavissa polveilevien elämänvaiheiden ja hentojen askelten avulla. Näiden askelten tukemisessa koemme roolimme hanketyössä tarpeellisena. Vapaaehtoistoiminnassa saavutettu usko omiin kykyihin ja onnistumisiin vahvistaa uskallusta tavoitella uusia sosiaalisia verkostoja, mielekkäitä harrastuksia, työkokeilua, opiskelua tai työelämää. 

Kehittämistyön käynnistäminen ja tuen tarpeen määrään havahtuminen on laittanut ajattelemaan yhteiskunnallisten rakenteiden toimivuutta. Lukemattomien palveluiden ja luukuilla käyntien jälkeenkin yhteiskunnassamme on kasapäin niitä ihmisiä, jotka kokevat olevansa hyvinvointiyhteiskunnassamme kaiken ulkopuolella. Hankkeessa tekemämme kehittämistyö keinoin haluamme osaltamme olla rakentamassa sallivaa, hyväksyvää ja rakastavaa maailmaa, jossa jokaisella olisi turvallinen olla.  
torstai 2. elokuuta 2018

Onko työympäristöllä väliä?

Diakonialaitoksen diakoniapalvelut palaa lomilta töihin osittain uudistettuihin tai uusiin työtiloihin. Keskitämme diakoniatoimintamme Ahvenistonkatu 2. kiinteistön 4. kerrokseen. Ihan emme enää mahtuneet edes yhteen kerrokseen vaan 3. kerroksesta löytyy lisäksi neuvottelutiloja 😅 Tällä kertaa saimme myös suunnitteluapua ammattilaisilta, kun iam design suunnitteli yritysyhteistyönä Kotikummit-projektin työtilan. Lämmin kiitos iam desingille (http://www.iamdesign.fi/)!

Kun uudistimme diakoniastrategiamme viime talvena, jouduimme pohtimaan paljon myös toimitilojen merkitystä. Päädyimme pohdinnoissamme siihen, että toimitilat ovat yksi kriittinen menestystekijä tavoitteiden saavuttamiselle ja myös kehittämistyölle. Ennen muuta haluamme, että asiakkaamme kokevat tilamme viihtyisäksi ja "kodinomaisiksi" matalan kynnyksen tiloiksi, joihin heidän on turvallista ja luontevaa tulla. 


Ensiksikin tilojen tulee palvella rakenteellisesti toiminnan tavoitteita. Toiseksi tilojen pitää olla puhtaat ja viihtyisät. Meillä Diakonialaitoksen diakoniapalveluilla on todellinen onni saada työskennellä Ahvenistonkadun kiinteistössä, jossa on tarpeeksi erilaisia tiloja, jotka palvelevat yksittäisinä työhuoneina sekä ryhmätoimintojen, koulutusten tai tilaisuuksien järjestämistä. Kahdessa isossa huoneistossa (noin 180 neliötä/huoneisto) toimivat 1.8.2018 lähtien Särö-vapaaehtoistoiminta ja Vauvan Taika -toiminta. Tuetun vapaaehtoistoiminnan hankkeet jakavat viihtyisän kaksion. Kotikummit -projektin työntekijät asettuvat omaan kaksioonsa ja hyödyntävät neuvottelutiloja asiakastyössään.

Toimitilojen siisteys, järjestelmällisyys ja estettisyys on meidän jokaisen työntekijän vastuulla. Vaikka siistijä tekee tietenkin ammattitaidolla viikkosiivouksen, vastaamme itse siitä, ettemme varastoi turhaa tavaraa, säilytämme työhön liittyvät paperit järjestyksessä sekä hävitämme ja kierrätämme jätteet asianmukaisesti. Tarpeen mukaan tartumme itse moppiin:


Verhoilla, matoilla ja muilla sisustuksellisilla elementeillä taataan se, että asiakkaiden on viihtyisää vierailla meillä dilassa. Ja tietysti tämä palvelee myös työntekijöiden työssäviihtymistä.

Viherkasvit ja niistä yhdessä huolehtiminen lisäävät yhteisöllisyyden tuntua: Dilakorttelin vapaaehtoisemme ovat mukana huolehtimassa siitä, että diakoniapalveluiden tiloihin on aina viihtyisää tulla.


Diakoniajohtajan haaveissa on, että jonain päivänä Ahvenistonkadun 4. kerroksessa meillä olisi myös yhteisöllinen lemmikki, josta pitäisimme huolta yhdessä me työntekijät, vapaaehtoiset ja asiakkaamme 🙈 ehkä akvaario, kilpikonna tai muu lemmikki ihastuttaa vielä jonain päivänä meitä kaikkia 💕