Hae tästä blogista

maanantai 20. elokuuta 2018

Tuettu vapaaehtoistoiminta – voimaa yksilön tulevaisuuteen


Elämän synkkien käännekohtien ja voimavaroja kuormittavien tilanteiden vaikutukset meihin ihmisiin ovat ilmiselviä. Esimerkiksi työttömyys voi pahimmillaan halvaannuttaa ihmisen toimintakyvyn. Työelämän ulkopuolella olon pitkittyessä ihminen jää paitsi työn tekemisen tarjoamista onnistumisen kokemuksista, työpaikan sosiaalisista verkostoista ja mahdollisesti myös elämän merkityksellisyys alkaa hämärtyä. On mahdollista, että toimeentulon menettämisen lisäksi työtön kokee olevansa tarpeeton, yhteys yhteiskuntaan on vaarassa katketa.
 
Elämän tummat varjot ovat monille arkipäivää ja niiden voima eristää ihmiset yhteiskunnan rajapinnasta. Lahden Diakonialaitoksella on kehitteillä ESR-rahoituksella uusi osallisuuden muoto, jonka tavoitteena on vapaaehtoistoiminnan keinoin tarjota ihmisille mahdollisuus kiinnittyä jälleen yhteiskuntaan. Kehitämme tuettua vapaaehtoistoimintaa, joka tarjoaa yhteiskunnassamme jokaiselle mahdollisuuden osallistua itselleen mielekkääseen toimintaan, josta voi tallettaa sisimpäänsä uusia kokemuksia, iloa ja onnistumisia. Onnistumisten kokemusten kautta, osallisuuden lisääntyessä ja ammattilaisen tukiessa vapaaehtoisuuden prosessia pystytään samalla rakentamaan henkilökohtainen työllistymisen polku osallistujalle.


Tuetun vapaaehtoistoiminnan hankkeella haluamme vahvistaa yksilöä tuntemaan osaamisensa ja osallistumisensa arvokkaaksi ja korvaamattomaksi. Kokemuksella haluamme vahvistaa yksilön osallisuutta ja ymmärrystä siitä, että hauraammillakin voimavaroilla voi olla mukana yhteisöllisessä toiminnassa. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistamilla kokemuksilla omien tulevaisuuden unelmien tavoittelu onnistumisten ja rohkeuden siivin tuntuu usein helpommalta.

Vapaaehtoistoiminnan, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksissa, saa vahvistua siinä ajatuksessa, että omissa unelmissa siintävä tulevaisuus on saavutettavissa polveilevien elämänvaiheiden ja hentojen askelten avulla. Näiden askelten tukemisessa koemme roolimme hanketyössä tarpeellisena. Vapaaehtoistoiminnassa saavutettu usko omiin kykyihin ja onnistumisiin vahvistaa uskallusta tavoitella uusia sosiaalisia verkostoja, mielekkäitä harrastuksia, työkokeilua, opiskelua tai työelämää. 

Kehittämistyön käynnistäminen ja tuen tarpeen määrään havahtuminen on laittanut ajattelemaan yhteiskunnallisten rakenteiden toimivuutta. Lukemattomien palveluiden ja luukuilla käyntien jälkeenkin yhteiskunnassamme on kasapäin niitä ihmisiä, jotka kokevat olevansa hyvinvointiyhteiskunnassamme kaiken ulkopuolella. Hankkeessa tekemämme kehittämistyö keinoin haluamme osaltamme olla rakentamassa sallivaa, hyväksyvää ja rakastavaa maailmaa, jossa jokaisella olisi turvallinen olla.  
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti