Hae tästä blogista

lauantai 29. elokuuta 2020

Yritykset ja kolmas sektori: Hyviä tekoja yhteisvoimin

Lahden Diakonialaitos on monille paikallisille tuttu vapaaehtoistoiminnan kautta tehtävistä hyvistä teoista. Diakoniatyön perustehtävämme on tavoittaa heitä, jotka uhkaavat jäädä muun avun ja tuen ulkopuolelle.  Vapaaehtoistoiminnan lisäksi on muitakin auttamisen keinoja. Yritysyhteistyöllä mahdollistetaan esimerkiksi hyvinvointia lisääviä elämyksiä ja palveluita yksinäisille iäkkäille tai tuotteita nuorille ja lapsiperheille.

Yksityinen ja kolmas sektori voivat tehdä saumattomasti hyvää yhdessä. (Kuva: pixabay)

 

Yritys voi osallistua hyvän tekemiseen myös mahdollistamalla työntekijöilleen Diakonialaitoksen vapaaehtoisena toimimisen. Vapaaehtoistoiminta voi olla esimerkiksi lyhytkestoista pop up -toimintaa tapahtumassa tai tilaisuudessa. Auttaminen voi kohdistua yksilöön tai ryhmään. Diakonialaitoksen työntekijät järjestävät myös työhyvinvointia edistäviä virkistyspäiviä. Ohjelmasuunnittelussa huomioidaan turvallinen osallistuminen.

Aineellista hyvän tekemistä edustaa yksinäisille iäkkäille suunnattu Kotikummit-toiminnan Elvin ja Einarin elämyskahvit -hyvinvointilahjakortti. Esimerkiksi Stala Oy:n lahjoittamalla Elvin ja Einarin Hopeinen Kuu -lahjakortilla tarjottiin alku vuodesta 2020 iäkkäille kotiin viety musiikkiesitys sekä herkkukahvit. Tämän lahjoituksen avulla lisättiin musiikkiesityksen kotiinsa saaneiden iäkkäiden hyvinvointia mm. kulttuurielämyksen ja sosiaalisen kanssakäynnin keinoin.

Hyvän tekemisen keinot ja väylät puhututtavat. Tällä hetkellä ihmisiä näyttää kiinnostavan juuri iäkkäiden auttaminen esimerkiksi ruoka-apua tarjoamalla. Ruoka-avun rinnalla on kuitenkin toinen jälleen otsikoissakin pyörinyt teema. Hetki, jota elämme, on omiaan lisäämään yksinäisyyttä ja apuamme yksinäisyyden lievittämisessä tarvitaan keinolla, jos toisella. Apua tarvitaan yhä myös muualla maailmassa. Esimerkiksi Diakonialaitoksen Romanian lapsille lähettämät vaatteet tulevat tarpeeseen ja huovista saa lämmikettä talveksi. Mitä enemmän pystymme auttamaan, sen parempi. Olkaamme siis luovia auttamisen keinoja pohtiessamme ja solmikaamme avoimin mielin kumppanuuksia niiden auttamiseksi, jotka ovat vaarassa jäädä yhteiskunnan ulkopuolelle. 

Teksti: Hanna Sinkko, projektityöntekijä, KotiKummit -projekti, Lahden Diakonialaitos