Hae tästä blogista

maanantai 13. heinäkuuta 2020

Korona-aika osoitti kolmannen sektorin joustavuuden ja nopean regointikyvyn

Tuore sosiaalibarometri kertoo, että kolmas sektori on korona-aikana osoittanut joustavuutta erityisesti heikoimmassa asemassa olevien auttamisessa. Sosiaalibarometrin mukaan kolmas sektori on toiminut nopeasti ja ketterästi ja osoittanut aitoa auttamisen halua. Kunnissa on käynnistetty uusia toimintamuotoja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, samoin työvoima-, sosiaali- ja terveyspalveluissa ollaan tyytyväisiä innovatiiviseen yhteistyöhön kolmannen sektorin toimijoiden ideoimana.

Lisäksi Heikki Hiilamo, Sakari Karvonen ja Lars Leeman tuovat blogikirjoituksessaan esiin, että sosiaalibarometri osoitti väestön kokonaishyvinvoinnin parantuneen koronakeväänä - ei heikentyneen, vaikka tutkijat odottivat, että niin olisi käynyt. Ei tiedetä tarkkaan miksi näin tapahtui, mutta on esitetty arvioita, että ihmisillä oli keväällä enemmän aikaa olla yhdessä samassa taloudessa asuvien kanssa, mikä saattaisi lisätä hyvinvointia. Myös etätyö on voinut tuoda suotuisia hyvinvointivaikutuksia, kun kiirettä oli mahdollisesti vähemmän.

Keväällä 2020 Lahden Diakonialaitoksen diakoniapalvelutkin työskenteli pääasiassa etänä ja verkkoyhteyksien kautta. Myös työpajakoiramme Justiina siirtyi etätöihin.


Lahden Diakonialaitoksen diakoniapalveluissa tunnistan myös tapahtuneen nopean, ketterän ja joustavan siirtymisen poikkeusoloihin maaliskuusta alkaen. Meillä se tarkoitti digi- ja joustavuusloikkaa verkko- ja etätyöskentelyyn: pystyimme palvelemaan työpajanuoria verkkovalmennuksen avulla. Odottavien äitien Hoivaa ja leiki -ryhmät toteutettiin TEAMS-yhteyden kautta. Myös pikkulapsiperheitä ja ikäihmisiä tavoitettiin uusin välinein ja keinoin. Tilanne oli varmasti uusi meille kaikille ja usealle myös todella pelottava. Valitettavasti osa ihmisistä jäi myös täysin yksin - ketterät työntekijät tai naapuri- ja ystäväapu ei tavoittanut kaikkia. Osalla ihmiskontaktit saattoivat loppua kokonaan, mikä on todella vahingollista ihmisen hyvinvoinnille. Mahdollisten tulevien korona-epidemiaryöpsähdysten aikana näin ei saisi enää tapahtua.

Tutkimusprofessori Heikki Hiilamo toteaa, että "Kolmannella sektorilla on edelleen ratkaisevan tärkeä rooli heikoimmassa asemassa olevien ihmisten toimeentulon ja ihmisarvoisen elämän edellytysten turvaamisessa." (https://thl.fi/fi/-/sosiaalibarometri-2020-korona-vahvisti-kolmannen-sektorin-roolia-viranomaistoiminnan-kumppanina). Tähän on helppo yhtyä ja se on tulevaisuudessakin meidän DILAn diakoniapalveluiden tavoite: tukea heitä, jotka uhkaavat jäädä yhteiskunnassa muun avun ja tuen ulkopuolelle, yksin ja syrjään.

Anne-Maria Karjalainen
diakoniajohtaja
Lahden Diakonialaitos

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti